„Człowiek Miłosierdzia”

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w dolnej części bazyliki można zobaczyć wystawę fotograficzną zatytułowaną „Kardynał Franciszek Macharski – człowiek Miłosierdzia”. Wystawa została przygotowana z okazji 5. rocznicy śmierci emerytowanego metropolity krakowskiego, wielkiego czciciela Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, który na biskupie zawołanie wybrał słowa: „Jezu, ufam Tobie”. Jako pasterz archidiecezji krakowskiej troszczył się przede wszystkim o poprawny przekaz kultu Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, bo jak wyznał: To nie jedno więcej nabożeństwo, to nie jedna więcej książeczka i obraz. Z nikim i niczym nieporównywalne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego decyduje o losach świata, o losach ludzkości. Żadna dyplomacja, żadna polityka, żadna ludzka przemyślność i umiejętność nie uratują tego, co wydaje się idzie ku zgubie gotowanej przez człowieka nie tylko jednemu człowiekowi, ale ludzkości – jak tylko Jezus, Ten Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. I mówię: przez Maryję. Jako pierwszy na świecie ustanowił w swojej diecezji święto Miłosierdzia Bożego w 1985 roku. 1 listopada 1992 roku wydał oficjalny dekret podnoszący kaplicę klasztorną pw. św. Józefa do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a 4 lata później erygował Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Patronował i brał czynny udział w wielu sympozjach teologicznych, Międzynarodowych Kongresach Apostołów Bożego Miłosierdzia organizowanych w łagiewnickim Sanktuarium, a także inicjował i firmował wiele publikacji, udzielając imprimatur, a pierwszą z nich był „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny.