Filmowy reportaż o stowarzyszeniu „Faustinum”

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na stronie: www.faustinum.pl w kilku językach został opublikowany filmowy reportaż pod tytułem „Zdobyci przez miłosierdzie”, który jest świadectwem, mówiącym o jego działalności formacyjnej i apostolskiej, a także świadectwa pisane. Stowarzyszenie „Faustinum” jest wspólnotą osób liczącą ponad 18 tysięcy członków i wolontariuszy z prawie 90 krajów świata, która jest związana ze Zgromadzeniem Sióstr matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jej zasadniczym celem jest formacja apostołów Bożego Miłosierdzia i niesienie światu orędzia, zapisanego w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.