Fotografie i obrazy św. Siostry Faustyny

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia udostępniło na stronie: www.faustyna.pl i jej 7. wersjach językowych wybrane cyfrowe pliki zdjęć i obrazów św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pliki te przeznaczone są do niekomercyjnego szerzenia życia, duchowości i misji Apostołki Bożego Miłosierdzia w mediach, publikacjach książkowych i multimedialnych, w katechezie, działalności apostolskiej, duszpasterskiej itp.. Każda publikacja winna w sposób poprawny przekazywać duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia, szczególnie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazał jej Jezus. Źródłowe informacje są dostępne na stronie: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych. Pobieranie plików – umowa wraz z formularzem – są dostępne w zakładce: święta Siostra Faustyna.