I Ogólnopolski Zjazd stowarzyszenia „Faustinum”

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” organizuje w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach pierwszy ogólnopolski zjazd swych członków i wolontariuszy oraz wspólnot, któremu przyświecać będzie hasło: „Być apostołem Bożego Miłosierdzia”. Spotkanie będzie miało charakter modlitewno-formacyjny oraz będzie czasem doświadczania wspólnoty ludzi, których łączy ta sama duchowość i misja niesienia światu orędzia Miłosierdzia przez świadectwo życia, czyny słowa i modlitwę. Program i zapisy na stronie: www.faustinum.pl