„Jezus zaufał Faustynie”

Taki tytuł nosi kolejna książka ks. Józefa Pochwata MS, która ukazała się w wydawnictwie św. Stanisława BM. Autor ukazuje w niej najpierw zaufanie Jezusa do Siostry Faustyny, a następnie zaufanie w relacjach międzyludzkich oraz zaufanie Bogu. Święta Faustyna, pisząc o zaufaniu i ufności, ukazuje jej źródło, którym jest miłosierna miłość Boga, i potrzebę stałej współpracy z Nim. Teksty św. Faustyny zanotowane w jej pismach: Dzienniczku i Listach mają niepowtarzalną wartość, ponieważ odsłaniają złożoną i tajemniczą rzeczywistość, jaką jest żywa obecność Chrystusa w Piśmie Świętym, w Kościele i w sakramentach świętych, a wszystkich, którzy ją odkrywają, prowadzi do zaufania Bogu. Tym, którzy wezmą do ręki tę książkę, niech święta Faustyna pomaga odkrywać drogi prawdziwego i pełnego życia, które są zawarte w Miłosiernym Jezusie, Jedynym Zbawicielu świata i Jego oraz naszej Matce, Maryi. Książka do nabycia w sklepach „Misericordia” w łagiewnickim Sanktuarium.