Konający czekają na modlitewną pomoc

Każdego dnia tylko w Polsce umiera średnio około 1000 osób, czyli średnio w każdej godzinie ponad 40 osób, a na świecie każdego dnia umiera ponad 100 000; tylko z głodu w każdej minucie umiera 11 osób, a na Covid w każdej minucie umiera na świecie 5 osób. Nie ma więc chwili, w której by ktoś nie odchodził z tego świata. Teraz, w okresie jesienno-zimowym i przy kolejnej fali pandemii mamy więcej zgłoszeń w dziele „Koronki za konających”, dlatego potrzeba więcej osób, które pospieszą im z pomocą. Ta modlitwa jest największym darem, jaki możemy im ofiarować, zwłaszcza teraz, gdy umierają samotnie, gdy nie mogą towarzyszyć im bliscy ani nikt z rodziny. Ci, którzy modlą się za konających, gromadzą sobie skarby, które mają wartość wieczną. A potrzeba tylko 10 minut na odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym dniu i godzinie czuwania w intencji umierającego. Konających należy zgłaszać, przesyłając sms z imieniem osoby umierającej na numer: 505 060 205. Natomiast ci, którzy pragną wspierać konających winni wypełnić formularz na stronie: www.faustyna.pl i zapoznać się z funkcjonowaniem tego dzieła miłosierdzia oraz warunkami udziału w nim. Dzieło „Koronki za konających” prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.