„Misja Miłosierdzia”

W wydawnictwie „Misericordia” ukazał się długo oczekiwany przez apostołów Bożego Miłosierdzia podręcznik formacyjny dotyczący misji św. Siostry Faustyny Kowalskiej, który został przygotowany przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

„Pierwsza część publikacji poświęcona jest duchowości i misji św. Siostry Faustyny, w której centrum znajduje się najpiękniejsza tajemnica naszej wiary – miłosierdzie Boga. Jej poznawanie i kontemplacja prowadzą nie tylko do przyjacielskiej relacji z Bogiem, ale też rodzą i rozwijają w nas postawę zawierzenia wobec Niego i ofiarnej miłości bliźniego, a także pragnienie, by dzielić się tym darem ze wszystkimi, których spotykamy na drogach naszego życia. Poszczególne tematy mają charakter konferencji, które omawiają duchowe dziedzictwo Apostołki Bożego Miłosierdzia, czyli to, co stanowi sam rdzeń jej szkoły duchowości i prorockiej misji, a także jej kontynuację w Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia, w którym uczestniczymy.

Druga część poświęcona jest nabożeństwu do Miłosierdzia Bożego w formach, które Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Znajdziemy w niej nie tylko wykładnię poprawnego rozumienia, praktykowania i głoszenia tego nabożeństwa, lecz także wiele praktycznych wskazówek, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i ciekawostki z nimi związane. Każdy temat, opracowanie poszczególnej formy kultu ma charakter dydaktyczny. Celem podręcznika jest bowiem to, by czegoś nauczyć, bo od dobrego rozumienia i przyswojenia sobie wiedzy na ten temat zależy praktyka tego nabożeństwa w naszej codzienności i właściwe szerzenie go w środowisku swojego życia oraz wzbudzanie społecznej aktywności w Kościele (w swojej rodzinie, parafii) czy świecie.”

Książka jest do nabycia w sklepie „Misericordia” i sekretariacie „Faustinum” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na razie w języku polskim.