Nowy numer „Orędzia Miłosierdzia”

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest już dostępny kolejny, 117. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia” na styczeń, luty, marzec 2021 roku. Z okazji 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego s. M. Diana Kuczek  ZMBM pisze o nim jako o znaku naszych czasów, a z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” s. Miriam Janiec ZMBM przedstawia jego specyfikę i działalność formacyjną. W numerze można przeczytać także o tym, jak się modlić słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego i o doświadczeniu duchowym Agnieszki Puliszewskiej, pielgrzymującej do łagiewnickiego Saktuarium. W cyklu biblijnym o Kainie i Ablu pisze s. Maria Faustyna Ciborowska ZMBM, a ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego czy Najmiłosierniejszego Zbawiciela? Natomiast refleksję na temat encykliki „Dives in misericordia” i „Dzienniczka” przedstawia s. M. Elżbieta Siepak ZMBM. Ponadto w numerze są świadectwa, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, rozważania Anny nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.