Odpis podatku na dobre cele

W rocznym rozliczeniu PIT możemy przekazać 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi takie dzieło w Krakowie-Łagiewnikach. Jest to Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im św. Siostry Faustyny, który prowadzi całodobową opiekę nad dziewczętami w wieku szkolnym oraz     nauczanie w zakresie szkoły podstawowej i szkół średnich (liceum i szkoły branżowe).

Siostry zbierają środki na edukację oraz wszechstronny rozwój młodzieży, m.in. na zakup wartościowych książek, wycieczki i wyjazdy na rekolekcje, organizację kulturalnych, sprzęt  sportowy, zakup mebli i sprzętu AGD, materiały na zajęcia rozwijające uzdolnienia itd.

Jeśli ktoś pragnienie wesprzeć to dzieło, może przekazać 1,5% podatku lub wesprzeć je w dowolnym czasie w ciągu roku. W formularzu należy wpisać:

Numer KRS 0000270261

Cel szczegółowy: MOW Kraków 19153