„Pokochałem cię wieczną miłością”

Pod takim tytułem na płytach MP3 ukazały się konferencje o. Krzysztofa Wonsa SDS i sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, wygłoszone w czasie Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia, które odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach od 1 do 5 października 2018 roku. Mówią one o odwiecznej miłosiernej miłości Boga do człowieka, która pozostaje wierna i niezmienna nawet wówczas, gdy człowiek nie dochowuje wierności i odchodzi od Niego. Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja się nigdy nie zmieni” (Dz. 1754), a dzisiaj te słowa kieruje do każdego z nas.

Katechezy biblijne – Krzysztof Wons SDS

 1. Na początku było Miłosierdzie (Rdz 1, 1-2.4)
  2. Wiara w Miłosierdzie w godzinie próby (Rdz 15, 1-6; 22, 1-4)
  3. Miłosierdzie powołało mnie (Mk 1, 14 – 2, 17; 3, 7-19)
  4. Miłosierdzie porzucone i odnalezione (Łk 15, 11-32)
  5. Miłosierdzie w godzinie zdrady (Łk 22, 54-62; J 13, 1-30)
  6. Miłosierdzie na krzyżu (Mk 15, 25-37)
  7. Lectio divina – lectio Misericordiae w codzienności

Konferencje z duchowości św. Siostry Faustyny
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

 1. „Choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać” (Dz. 1192) – s. Miriam Janiec ZMBM
  2. „Spotkała się Miłość i grzech” (Dz. 408) – s. M. Emanuela Gemza ZMBM
  3. „Dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża” (Dz. 1485) – s. M. Diana Kuczek ZMBM

Płyta dostępna jest w sekretariacie „Faustinum” – www.faustinum.pl.