Rocznice w 2021 roku

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – będą w roku 2021 wspominać i obchodzić:

22 lutego – 90 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Płocku i święta Miłosierdzia oraz rozpoczęcie prorockiej misji św. Siostry Faustyny, która polega na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernego Boga i wezwaniu do głoszenia jej z nowa mocą świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Jej wizualnym streszczeniem jest właśnie obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie!

6 marca – 25 rocznica erygowania przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckim z 90 krajów świata. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie formacji w szkole duchowości Miłosierdzia św. Faustyny.

40. rocznica pierwszego wydania „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, perły literatury mistycznej, w którym Autorka zapisała nie tylko Jezusowe orędzie Miłosierdzia skierowane do współczesnego świata, ale także szkołę duchowości opartą na poznawaniu i kontemplacji w codzienności tajemnicy miłosierdzia Bożego, z której wypływa postawa zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego.

27 maja  – 15 rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

6 lipca  – 140 rocznica śmierci założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce m. Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej.

1 sierpnia – 10 rocznica powstania dzieła „Nieustannej Koronki” na stronie: www.faustyna.pl. Dzięki tej inicjatywie Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest przez całą dobę, a do modlitwy sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia codziennie dołączają się internauci z wielu krajów świata.

15 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego na Białorusi w Postawach.

25 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego  w  Świnicach Warckich, w rodzinnej parafii św. Siostry Faustyny.

4 grudnia – 140 rocznica otwarcia domu w Derdach (darowizna hrabiego Gustawa Przeździeckiego).