Rocznice w 2022 roku

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą –w roku 2022 będą wspominać i obchodzić następujące rocznice:

18 lutego – 5 lat posługi Zgromadzenia w Rio de Janeiro w Brazylii.

1 maja – 100. rocznica posługi Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu.

7 czerwca – 25. rocznica pierwszej papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

29 czerwca – 25 lat posługi Zgromadzenia w Pietropawłowsku – Kazachstan.

5 sierpnia – 85. rocznica aktu elekcji Matki Bożej Miłosierdzia na niebieską przełożoną generalną Zgromadzenia.

17 sierpnia – 20. rocznica drugiej papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

26 sierpnia – 10 lat posługi Zgromadzenia w Tawrijsku na Ukrainie.

1 września – 30 lat posługi Zgromadzenia w Szydłowicach na Białorusi.

16 września – 5. rocznica poświęcenia klasztoru i rozpoczęcia posługi Zgromadzenia w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej, w domu, w którym na przełomie 1922/1923 roku mieszkała Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna.

27 września –  85. rocznica publikacji pierwszych obrazków Jezusa Miłosiernego (z kopii Ł. Bałzukiewiczówny obrazu pędzla E. Kazimirowskiego) w Krakowie, w drukarni J. Cebulskiego przy ul. Szewskiej 22. 

Październik  – 85. rocznica objawienia w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach tej formy kultu, jaką jest Godzina Miłosierdzia, czyli modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu (15.00).   

1 listopada  –  160. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.