Rozmowy o Miłosierdziu z o. Krzysztofem Wonsem SDS

Na stronie Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie można posłuchać bardzo interesujących rozmów z Autorem rekolekcji, które ukazały się w wersji książkowej pod tytułem: „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustyną” w Edycji św. Pawła. Rozmowy dotyczą nie tylko ściśle tematów związanych z tymi rekolekcjami, a opartymi na słowie Bożym i „Dzienniczku” św. Faustyny, ale także innych bardzo interesujących wątków, w tym osobistego doświadczenia tajemnicy miłosierdzia Bożego. Książkę „Miłosierdzie Wcielone. Lectio divina z Siostrą Faustynaą” można nabyć w sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl lub w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. A w styczniu 2022 roku w Domu Słowa odbędą się rekolekcje Lectio divina z etapem Pogłębienia – Miłosierdzie Wcielone.

https://nowa.cfd.sds.pl/aktualnosc/491,milosierdzie-wcielone-rozmowa-nie-tylko-o-ksiazce

Doświadczanie tajemnicy

https://nowa.cfd.sds.pl/aktualnosc/493,doswiadczanie-tajemnicy

Pozwól Bogu na miłosierdzie

https://nowa.cfd.sds.pl/aktualnosc/494,pozwol-bogu-na-milosierdzie