Rozmowy o początkach stowarzyszenia „Faustinum”

W związku z 25-leciem powstania Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” o jego początkach opowiada s. M. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z s. Elianą Chmielewską ZMBM. Film publikowany jest na stronie: www.faustinum.pl w dwóch częściach i przybliża nie tylko najważniejsze osoby i fakty, ale także ciekawe epizody z powstania i pierwszych lat funkcjonowania tego międzynarodowego stowarzyszenia, które dziś zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie z 90 krajów świata. „Faustinum” prowadzi bardzo dynamiczną działalność, zajmuje się głównie formacją apostołów Bożego Miłosierdzia w szkole Jezusa Miłosiernego i św. Siostry Faustyny, a także organizowaniem spotkań, dni skupienia i rekolekcji, zjazdów krajowych i międzynarodowych Kongresów.