Spotkania grupy „Lectio divina”

W każdy czwartek w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach spotyka się Grupa „Lectio divina” – wspólnota członków i wolontariuszy stowarzyszenia „Faustinum” – która pragnie modlić się słowem Bożym, żyć nim w codzienności, a także dzielić się jego doświadczeniem we wspólnocie. Spotkania rozpoczynają się Mszą św. o 17.00. Po niej adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i rozważanie słowa Bożego z dnia, a następnie dzielenie się słowem Bożym.

Dla tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w tych spotkaniach została utworzona internetowa grupa „Lectio divina”. W tej wirtualnej wspólnocie osoby modlą się słowem Bożym w domu, a potem przesyłają swoje refleksje, które są umieszczane na stronie internetowej: www.faustinum.pl w zakładce: Dzielenie słowem (z konkretną datą). Ta forma dzielenia pomaga wzajemnie ubogacić się działaniem Bożego miłosierdzia w codziennym życiu. Więcej informacji na stronie: www.faustinum.pl