Strona: faustinum.pl w wersji włoskiej

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” uruchomiło włoską wersję strony: www.faustinum.pl.  “Faustinum”, które ma swoją siedzibę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich wiernych z blisko 90 krajów świata, a jego podstawowym zadaniem jest formacja w duchu Miłosierdzia i szkoły duchowości św. Siostry Faustyny. Strona Stowarzyszenia prowadzona jest w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, słowackim i od teraz w języku włoskim.