„Ufność w Biblii i w Dzienniczku św. Faustyny”

Pod takim tytułem w wydawnictwie „Misericordia” ukazała się książka ks. Marcina Ciunela MS i s. M. Emanueli Gemzy ISMM, która ukazuje drogę zaufania Bogu Abrahama, Hioba, Jonasza, a potem Maryi i uczniów Jezusa, zwłaszcza Piotra i Tomasza. Mowa w niej także o  doświadczeniu próby samego Jezusa, który w swojej publicznej działalności wzywał do zaufania Ojcu, a później sam okazał je w sposób doskonały poprzez posłuszeństwo aż do śmierci. Życie Jezusa i historie biblijnych bohaterów zapraszają do przeżycia szczególnego doświadczenia, do odkrycia tego, co dokonuje się między człowiekiem a Bogiem w chwili, gdy on decyduje się całkowicie zawierzyć Bogu. Tego aktu dokonała także św. Faustyna, która w drugiej części każdego rozdziału uczy, na czym polega zaufanie i jak je przeżywać w codzienności. Historia wybrańców Bożych opisuje także nasze życie, gdyż opowiada o naszych upadkach i wzlotach na drodze z Bogiem.