„Zawierzyć Miłosierdziu w czasie próby”

Pod takim tytułem w wydawnictwie „Misericordia” ukazała się książka, która zawiera  30-dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję. Została ona opracowana na podstawie Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, książka zawiera także codzienną modlitwę powierzenia, zapraszającą do oddawania dzień po dniu tego, co składa się na nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.

Książka dostępna jest w wydawnictwie „Misericordia:
e-mail: sklep@misericordia.pl; tel. 12 267 61 01.