Zmiana skrótu nazwy Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do tej pory posługiwało się w języku polskim skrótem ZMBM oraz  w krajach poza granicami Polski, skrótami adekwatnymi do nazwy Zgromadzenia w danym języku. Zgromadzenie podjęło decyzję o ujednoliceniu skrótu nazwy do wszystkich obszarów językowych. Po odpowiednich konsultacjach Zarząd przyjął skrót nazwy Zgromadzenia: ISMM, który z łaciny oznacza: Institutum Sororum Matris Misericordiae.