Wieczyste zaślubiny, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 2 sierpnia 2020