W duchowości i misji Zgromadzenia uczestniczą nie tylko członkowie i wolontariusze stowarzyszenia „Faustinum”, ale także wielu pracowników i współpracowników oraz dobrodziejów i ofiarodawców. Dzięki nim Zgromadzenie prowadzi wiele dzieł apostolskich, m.in. dzieło „Koronki za konających”, transmisję on-line z kaplicy cudownego obrazu i grobu św. Faustyny, strony internetowe, a także renowację i rozbudowę Sanktuarium, by stworzyć pielgrzymom jak najlepsze warunki do spotkania z Bogiem w tym świętym miejscu. Dzięki tylu współpracownikom i ofiarodawcom orędzie o miłosiernej miłości Boga do człowieka, przypomniane w objawieniach św. Siostry Faustyny, dociera do milionów ludzi na świecie i napełnia ich serca nadzieją. Wystarczy wspomnieć o średnio dwóch milionach ludzi, którzy każdego roku nawiedzają łagiewnickie Sanktuarium, o milionach, którzy pielgrzymują do tego miejsca przez transmisje radiowe, telewizyjne i transmisję on-line. Wszyscy – kapłani, siostry, współpracownicy, dobroczyńcy i ofiarodawcy – jesteśmy współpracownikami Boga w tym wielkim dziele, któremu na imię MIŁOSIERDZIE. A – jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II w łagiewnickim Sanktuarium – „nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem [Siostry] Faustyny. A jest to orędzie jasne i czytelne dla każdego”.

Siostry codziennie modlą się za wszystkich współpracowników szczególnie w czasie codziennej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego, w modlitwie liturgicznej dnia i w Eucharystii sprawowanej w ich intencji.