Rocznica śmierci Założycielki

6 lipca br. przypada 141. rocznica śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej…

Słowa wdzięczności

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia kieruje tą drogą słowa wdzięczności dla wszystkich osób wspierających stronę internetową: www.faustyna.pl w 8 wersjach…

Wakacyjny wypoczynek

W okresie wakacji z wypoczynku korzystają także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Najczęściej dni odpoczynku wykorzystują na odwiedzenie swych…

Konający czekają na duchowe wsparcie

Każdego dnia w dziele „Koronka za konających” wspieramy modlitwą średnio 110 osób umierających, których imiona zostały przesłane sms-em na numer…