„Dzienniczek” należy do pereł literatury mistycznej. Święta Siostra Faustyna pisała go w Wilnie i Krakowie w latach 1934-1938 na wyraźne polecenie Pana Jezusa oraz spowiedników. Opisała w nim swoje niezwykle głębokie życie duchowe i orędzie o miłości miłosiernej Boga do człowieka, z którym została posłana, by je przekazać Kościołowi i światu. Jest to więc dzieło wyjątkowe – „Ewangelia  miłosierdzia  pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II.

Pełny tekst „Dzienniczka”