Obok bazyliki znajduje się Kaplica Wieczystej Adoracji, zbudowana według projektu Witolda Cęckiewicza. Przypomina rotundę z przeszklonymi od góry do dołu oknami witrażowymi z elementami kwiatowymi. W centralnym miejscu ustawiony jest ołtarz w kształcie płonącego ognia, w którym jest umieszczona monstrancja.

Nad nią płonie wieczysta lampka z ogniem Miłosierdzia, który zapalił Ojciec Święty Jan Paweł II (16 grudnia 2003 roku) na znak rozchodzącego się z tego miejsca na cały świat orędzia o Bożym miłosierdziu. Kaplica została poświęcona przez kard. Franciszka Macharskiego w święto Miłosierdzia 2004 roku i wówczas rozpoczęła się w niej całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rok później (3 kwietnia 2005 roku) spełniło się pragnienie Ojca Świętego Jana Pawła II związane z wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu w tym Sanktuarium. W liście przygotowanym z tej okazji, tuż przed śmiercią, więc jakby w testamencie, napisał: Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak jak eucharystyczna obecność Pana nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.

Od tamtej pory łagiewnickie Sanktuarium otwarte jest nieustanne, gdyż w dzień i w nocy pielgrzymi z Krakowa, całej Polski, a nawet z innych krajów modlą się przed Najświętszym Sakramentem wypraszając miłosierdzie Boże dla siebie, Kościoła świętego, naszej Ojczyzny i całego świata.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

 

 

Więcej