Przewodnik po łagiewnickim Sanktuarium


„Ze św. Faustyną w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przewodnik dla dzieci i dorosłych”. Książka ks. Józefa Pochwata MS, kapelana klasztoru w łagiewnickim Sanktuarium, nie tylko odkrywa historię miejsca, ale także posłannictwo św. Faustyny w głoszeniu orędzia Miłosierdzia. Pozycja jest przemyślana tak, że mogą z niej korzystać dorośli i młodzi oraz rodzice z dziećmi. To pewnego rodzaju pomoc w odkrywaniu wiary i jej umacniania tak indywidualnie, jak i we wspólnocie rodziny i Kościoła. Może służyć pomocą w katechezie.

Książkę można nabyć w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w sklepie wydawnictwa Misericordia i sklepie internetowym: www.misericordia.faustyna.pl oraz w sklepach Wydawnictwa La Salette.