Święta Siostra Faustyna Kowalska jest „darem Boga dla naszych czasów”, wielkim mistykiem, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypomniał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą.

Pełne źródłowe wiadomości o jej życiu, duchowości i misji, dziełach, spowiednikach, beatyfikacji, kanonizacji, relikwiach oraz kościołach pod jej wezwaniem i patronatach na stronie: www.faustyna.pl