Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia służą pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium dzieląc się darem orędzia Miłosierdzia, które Bóg przekazał przez św. Siostrę Faustynę oraz przekazują informacje związane z historią i życiem tego świętego miejsca. Prelekcje głoszone są w języku polskim i językach obcych.

Godziny głoszenia prelekcji dla grup pielgrzymkowych należy uzgodnić wcześniej telefonicznie, e-mailem lub wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić grupę na furcie klasztornej lub w punkcie informacyjnym.

Uwaga! Po Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oprowadzają wyłącznie siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W poniedziałki do godziny 12:00 odbywa się sprzątanie w kaplicy i nie ma możliwości podejścia do ołtarza z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny.