Mapa Sanktuarium pod tekstem

Przed nami nowa dwupoziomowa bazylika Miłosierdzia Bożego, którą poświecił papież Jan Paweł II i w której cały świat zawierzył Bożemu Miłosierdziu. Plac pod jej budowę poświęcił kard. Franciszek Macharski w 1999 roku, a niecałe trzy lata później – 17 sierpnia 2002 roku – nową świątynię konsekrował Jan Paweł II.  W 2003 roku nadano jej tytuł bazyliki mniejszej, o czym informuje tablica przed głównym wejściem. W przedsionku bazyliki znajduje się kamień węgielny z Golgoty oraz tablice upamiętniające pielgrzymki trzech papieży, którzy nawiedzili bazylikę: Jana Pawła II (17 sierpnia 2002) Benedykta XVI (27 maja 2006) oraz Franciszka (30 lipca 2016).

Bazylika zbudowana według projektu Witolda Cęckiewicza, kształtem przypomina okręt i kojarzy się ze współczesną „arką przymierza”, w której znajdują ocalenie wszyscy pokładający nadzieję w miłosierdziu Bożym. W prezbiterium za dużym kamiennym ołtarzem znajduje się tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej z zarysowanymi kontynentami, którą otacza targany silnymi wiatrami krzew, symbolizujący współczesny świat czy człowieka miotanego różnymi prądami. W ten krzew nad tabernakulum wpisany jest obraz Jezusa Miłosiernego (pędzla Jana Chrząszcza), który przypomina, że w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście – jak powiedział św. Jan Paweł II. Obok znajdują się obrazy Apostołów Miłosierdzia: św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II autorstwa Teresy Śliwki-Moskal.

Na ścianach oddzielających prezbiterium od nawy głównej znajduje się obraz Ostrobramskiej Matki Bożej Miłosierdzia (pędzla Jana Chrząszcza) i po drugiej stronie – pełny tekst aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu oraz gabloty z dziękczynnymi wotami. Pod obrazem Matki Bożej stoją dwa dzwony: jeden poświęcony Janowi Pawłowi II (ofiarowany przez ludwisarza z Przemyśla Michała Woźniaka), drugi „Dzwon nadziei”, poświęcony przez abp. Marka Jędraszewskiego (2020). W pionowych przestrzeniach okiennych i nad chórem są witraże. Ten ostatni o powierzchni 148 m2 jest największym w Krakowie. Przestawia ogromne słońce, na tle którego widać świetlisty krzyż – symbol wiary i najbardziej wymowny znak miłosierdzia Bożego. Poniżej linii horyzontu jest morze, które kolorystycznie harmonizuje z witrażami bocznymi w bazylice, mającymi stwarzać wrażenie wynurzania się z głębin oceanu. Autorem witraży jest architekt łagiewnickiej bazyliki Witold Cęckiewicz oraz artystka Małgorzata Toborowicz. Na chórze znajdują się monumentalne 72-głosowe organy wykonane w latach 2017-2018, poświęcone przez abp. Marka Jędraszewskiego. Pod chórem warto zobaczyć jeszcze kropielnice, na których umieszczone są znaki, mówiące o odrodzeniu chrzcielnym i wejściu w świat Boga. Ich czasza jest koloru morskiej toni, a przebija w niej znak ryby, symbol chrześcijan. Na chrzcielnicy znajduje się napis: Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni (1 Kor 15, 22). Na kolumnie, która wspiera czaszę chrzcielnicy zobaczyć można symbole, które przypominają o grzechu i łasce: jabłko i chleb.

W tej świątyni papież Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Mówił wtedy: Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Wcześniej, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny w 2000 roku, to orędzie Jan Paweł II przekazał całemu Kościołowi na trzecie tysiąclecie wiary, aby ludzie lepiej poznali prawdziwe oblicze Boga i człowieka. Wyznał, że nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości.

Co roku w tej bazylice i przy ołtarzu polowym odbywają się uroczystości Święta Bożego Miłosierdzia, które gromadzą pielgrzymów z kilkudziesięciu krajów świata. W łagiewnickim Sanktuarium to święto spontanicznie było obchodzone od 1944 roku. W 1985 roku metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski jako pierwszy oficjalnie wprowadził to święto w swojej diecezji, a 10 lat później Stolica Apostolska wyraziła zgodę na obchodzenie tego święta we wszystkich diecezjach w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny papież Jan Paweł II wpisał to święto do kalendarza liturgicznego całego Kościoła. Było to spełnienie życzenia Jezusa, który powiedział do Siostry Faustyny, że  pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

W kilkunastu objawieniach Jezus wyjaśnił cel ustanowienia tego święta, jego miejsce w kalendarzu liturgicznym, sposób przygotowania i obchodzenia, a także związał z nim wielkie obietnice. Przygotowaniem do tego święta jest nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego, o której Jezus powiedział: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Z tym świętem, a ściślej mówiąc z Komunią św. przyjętą w tym dniu Jezus związał największą obietnicę – łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar, która jest jedną z łask chrztu świętego. Warunkiem jej otrzymania jest dobra spowiedź, która może być odprawiona wcześniej, bo chodzi o to, by nie mieć przywiązania nawet do grzechu lekkiego, postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie wypełniania Jego woli, oraz czynna miłość bliźniego. W dniu tym – zapewniał Jezus – otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).

Każdego roku sprawdzają się te słowa Jezusa, o czym mówią świadectwa wiernych. Oto jedno z nich. Na Święto Miłosierdzia do Łagiewnik wraz z grupą znajomych wybrał się też pewien młody Słowak, który w swoim życiu doświadczył już wielu zniewoleń. Narkotykowe imprezy, kobiety, alkohol, porzucenie szkoły, rodziny, w końcu magia, która miała mu przynieść wybawienie, a wtrąciła go na głębsze dno. Transy pod wpływem narkotyków tak się nasilały, że przestał już nad tym panować. Dopadały go stany trwogi, beznadziei i paranoi, miał wrażenie, że wszystko się wali. Wtedy odkrył, że wśród różnych bogów jest także Jezus i że On jest całkiem inny niż pozostali bogowie, bo jest Miłością. Na Święto Miłosierdzia do Łagiewnik przyjechał, by zobaczyć to miejsce, o którym już słyszał. Zdumiał się, gdy zobaczył tłumy ludzi, którzy na kolanach zanosili do Boga swoje prośby. Po wielu latach zdecydował się przystąpić do spowiedzi. Upadł na kolana i prosił, aby mu Bóg przebaczył wszystko zło, które uczynił. Potem przyjął Komunię św. i czuł się tak szczęśliwy, że płakał. W tym dniu Bóg uleczył go ze wszystkich uzależnień i całkowicie zmieniło się jego życie.

Codziennie w bazylice posługują kapłani nie tylko przy ołtarzu, ale także w sakramencie pojednania (w dni powszednie 8.00-19.00, a w niedziele: 9.00-19.00). O tym sakramencie Jezus powiedział do Siostry Faustyny, że tam dokonują się największe cuda. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno (Dz. 1448).

Nawiedzając bazylikę w niżej wymienione dni, wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami po pobożnym odmówieniu: „Ojcze nasz…” i „Wierzę w Boga…”.

 • W rocznicę poświęcenia tejże bazyliki (17 sierpnia).
 • W dniu liturgicznego obchodu uroczystości jej tytułu (Niedziela Miłosierdzia).
 • W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).
 • W rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej (6 marca).
 • Raz w roku, w dniu ustalonym przez miejscowego ordynariusza (w uroczystość św. Siostry Faustyny Kowalskiej – 5 października).
 • Raz w roku, w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych.

Transmisja on-line na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.misericordia.eu

 1. Główne wejście do Sanktuarium
 2. „Dom św. Siostry Faustyny”noclegi, muzeum
 3. Klasztor
 4. „Antoninek” stowarzyszenie „Faustinum”
 5. Kaplica Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny
 6. Oratorium – miejsce śmierci św. Faustyny
 7. Kaplica Męki Pańskiej
 8. Bazylika Bożego Miłosierdzia
 9. Kaplica św. Siostry Faustyny – włoska
 10. Kaplica Communio Sanctorum – węgierska
 11. Kaplica św. Andrzeja – grekokatolicka
 12. Kaplica Świętego Krzyża – niemiecka
 13. Kaplica Matki Boskiej Siedmiobolesnej – słowacka
 14. Kaplica Wieczystej Adoracji
 15. Wieża widokowa
 16. Cmentarz zakonny
 17. Dom św. Siostry Faustyny” – restauracja, pamiątki, prelekcje
 18. Dom duszpasterski – noclegi, restauracja
 19. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Siostry Faustyny
 20. Punkt informacyjny
 21. Pasaż handlowy – sklep wydawnictwa Misericordia
 22. Aula św. Jana Pawła II
 23. Parking – samochody osobowe
 24. Parking – autokary i samochody osobowe
 25. Toalety
 26. Most Miłosierdzia – przejście do Sanktuarium św. Jana Pawła II i na przystanek   tramwajowy.