Mapa Sanktuarium pod tekstem

Jesteśmy na cmentarzu zakonnym, który został założony na posesji Zgromadzenia w 1892 roku. Spoczywają na nim siostry, wychowanki, kapelani i osoby związane z klasztorem. To miejsce kryje wiele wielkich tajemnic. Spoczywają tu osoby, które złożyły Bogu życie w różnych intencjach, np. za nawrócenie osób powierzonych pieczy apostolskiej Zgromadzenia, za ocalenie Krakowa w latach II wojny światowej czy jako wynagrodzenie za grzechy. Wśród tych osób była także św. Siostra Faustyna, która na prośbę Jezusa złożyła ofiarę ze swego życia za grzeszników, szczególnie tych, którzy już zwątpili w miłosierdzie Boże i skazani byli na utratę życia z Bogiem na wieki. Gdy pewnego dnia Siostra Faustyna nawiedziła cmentarz, powiedziała w duchu do zmarłych sióstr: Pewno jesteście bardzo szczęśliwe? I w odpowiedzi usłyszała: O tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą.

Po pogrzebie 7 października 1938 roku ciało Siostry Faustyny zostało złożone na tym cmentarzu w grobowcu (z figurą Matki Bożej). Sława świętości jej życia i wyproszone za jej wstawiennictwem łaski przyciągały tutaj pielgrzymów. Po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezji w listopadzie 1966 roku dokonano ekshumacji i doczesne szczątki Siostry Faustyny przeniesiono do kaplicy. Dziś znajdują się pod mensą ołtarza z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego.

Po zakończeniu procesu w Rzymie, dotyczącego heroiczności cnót i znaku z nieba w postaci cudu, papież Jan Paweł II wyniósł Siostrę Faustynę do chwały ołtarzy 18 kwietnia 1993 roku, a 30 kwietnia 2000 zaliczył ją do grona świętych. Mówił wtedy: Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. Orędzie Miłosierdzia, które przekazał jej Jezus, dał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie, proroczo wołając: Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.

 1. Główne wejście do Sanktuarium
 2. „Dom św. Siostry Faustyny”noclegi, muzeum
 3. Klasztor
 4. „Antoninek” stowarzyszenie „Faustinum”
 5. Kaplica Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny
 6. Oratorium – miejsce śmierci św. Faustyny
 7. Kaplica Męki Pańskiej
 8. Bazylika Bożego Miłosierdzia
 9. Kaplica św. Siostry Faustyny – włoska
 10. Kaplica Communio Sanctorum – węgierska
 11. Kaplica św. Andrzeja – grekokatolicka
 12. Kaplica Świętego Krzyża – niemiecka
 13. Kaplica Matki Boskiej Siedmiobolesnej – słowacka
 14. Kaplica Wieczystej Adoracji
 15. Wieża widokowa
 16. Cmentarz zakonny
 17. Dom św. Siostry Faustyny” – restauracja, pamiątki, prelekcje
 18. Dom duszpasterski – noclegi, restauracja
 19. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Siostry Faustyny
 20. Punkt informacyjny
 21. Pasaż handlowy – sklep wydawnictwa Misericordia
 22. Aula św. Jana Pawła II
 23. Parking – samochody osobowe
 24. Parking – autokary i samochody osobowe
 25. Toalety
 26. Most Miłosierdzia – przejście do Sanktuarium św. Jana Pawła II i na przystanek   tramwajowy.