Mapa Sanktuarium pod tekstem

Jesteśmy przed kaplicą Męki Pańskiej, która znajduje się pod kaplicą z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego. Wcześniej była tu tylko niewielka krypta, w której spoczywały ciała zmarłych sióstr do chwili pogrzebu, także św. Siostry Faustyny. Kaplica została oddana do użytku w 1986 roku, a obecnie służy siostrom i grupom rekolekcyjnym. Prezbiterium kaplicy zdobi Krzyż, pod którym znajduje się tabernakulum ze słowami z Koronki do Miłosierdzia Bożego: Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Po obu stronach krzyża znajdują się obrazy Matki Bożej i św. Faustyny, a przy wschodniej ścianie kaplicy – stacje drogi krzyżowej (dzieło Marii Konarzewskiej). Tajemnica męki Jezusa wyrażona jest także w witrażach zaprojektowanych przez Wiktora Ostrzałka. Wszystkie elementy wystroju kaplicy: witraże, droga krzyżowa i krzyż w prezbiterium ukazują w całości mękę Jezusa.

W tej kaplicy rozpoczęła się w łagiewnickim Sanktuarium praktyka wspólnej z pielgrzymami modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego. To nabożeństwo z łagiewnickiego Sanktuarium transmitowane przez stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe i transmisje telewizyjne gromadzi na modlitwie miliony ludzi, którzy w jednym czasie, w różnych językach wołają do Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował Siostrze Faustynie po polsku w Wilnie w 1935 roku, to druga po „Ojcze nasz” modlitwa, której nauczył nas sam Jezus. Skierowana jest do Ojca Niebieskiego, któremu na mocy powszechnego kapłaństwa ofiarujemy Ciało i Krew, Dusze i Bóstwo Jego najmilszego Syna na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. To, co kapłan czyni na ołtarzu w sposób sakramentalny, wierni na mocy uczestnictwa w powszechnym kapłaństwie Chrystusa czynią w sposób duchowy. W błaganiach zanoszonych do Boga odwołują się więc do najsilniejszego argumentu, ofiarując Mu Jego Syna, dlatego ta modlitwa jest tak niezwykle skuteczna, jeśli odmawiana jest z ufnością.

Z ufnym odmawianiem Koronki do Miłosierdzia Bożego Jezus związał obietnicę wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw, które są zgodne z Jego wolą, oraz łask dotyczących godziny śmierci. Chodzi o łaskę szczęśliwej śmierci, w której na wieczność wybieramy Boga, i spokojnej śmierci, czyli odchodzenia z tego świata bez lęku i przerażenia. Te łaski mogą otrzymać nie tylko ci, którzy sami z ufnością odmawiają tę Koronkę, ale także konający, przy których inni jej słowami się modlą. Jezus obiecał: Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę Koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego (Dz. 687). Chociaż raz, ale w duchu tego nabożeństwa, czyli z wiarą, żalem za popełnione zło i pragnieniem pełnienia woli Bożej. Odmawianie tej modlitwy jest już aktem miłosierdzia, ponieważ prosimy w niej o miłosierdzie Boże „dla nas”, odmawiających tę modlitwę, dla tych, za których się modlimy i za których jesteśmy zobowiązani się modlić, oraz dla „całego świata”, czyli dla wszystkich ludzi żyjących na ziemi i dusz w czyśćcu cierpiących. W Polsce za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem można każdego dnia – pod zwykłymi warunkami – uzyskać odpust zupełny.

Przed kaplicą Męki Pańskiej przy figurze Jezusa Miłosiernego (dłuta Czesława Dźwigaja) i św. Siostry Faustyny (tego samego artysty) jest zaciszne miejsce dla odpoczynku i refleksji nad tajemnicą miłosierdzia Bożego. Odkrywanie miłosiernej miłości Boga w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym… sprawia, że ta najpiękniejsza tajemnica naszej wiary ma bardzo konkretne przejawy w przestrzeni egzystencjalnej i duchowej, prowadzi do coraz głębszego zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego.

 1. Główne wejście do Sanktuarium
 2. „Dom św. Siostry Faustyny”noclegi, muzeum
 3. Klasztor
 4. „Antoninek” stowarzyszenie „Faustinum”
 5. Kaplica Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny
 6. Oratorium – miejsce śmierci św. Faustyny
 7. Kaplica Męki Pańskiej
 8. Bazylika Bożego Miłosierdzia
 9. Kaplica św. Siostry Faustyny – włoska
 10. Kaplica Communio Sanctorum – węgierska
 11. Kaplica św. Andrzeja – grekokatolicka
 12. Kaplica Świętego Krzyża – niemiecka
 13. Kaplica Matki Boskiej Siedmiobolesnej – słowacka
 14. Kaplica Wieczystej Adoracji
 15. Wieża widokowa
 16. Cmentarz zakonny
 17. Dom św. Siostry Faustyny” – restauracja, pamiątki, prelekcje
 18. Dom duszpasterski – noclegi, restauracja
 19. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Siostry Faustyny
 20. Punkt informacyjny
 21. Pasaż handlowy – sklep wydawnictwa Misericordia
 22. Aula św. Jana Pawła II
 23. Parking – samochody osobowe
 24. Parking – autokary i samochody osobowe
 25. Toalety
 26. Most Miłosierdzia – przejście do Sanktuarium św. Jana Pawła II i na przystanek   tramwajowy.