Mapa Sanktuarium pod tekstem

W dolnej części bazyliki znajduje się pięć pięknych kaplic, ułożonych promieniście, których wystrój jest darem kościołów z krajów europejskich. Centralnie umiejscowiona jest kaplica pw. Świętej Siostry Faustyny, której wystrój jest darem Episkopatu Włoch (stąd używa się też nazwy: „kaplica włoska”). W kaplicy za ołtarzem znajduje się tabernakulum w kształcie rozwijającego się kwiatu, co nawiązuje do słów Apostołki Bożego Miłosierdzia mówiących o tym, że miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie jej owocem (Dz. 949). Nad tabernakulum znajduje się obraz św. Siostry Faustyny z „Dzienniczkiem” pędzla Jana Chrząszcza wpisany w nastawę ołtarzową w kształcie otwartej księgi. Przed ołtarzem jest cząstka jej relikwii umieszczona w relikwiarzu w kształcie róży. Ołtarz, ambona i podstawa relikwiarza wykonane są z jasnego trawertynu, ściany wyłożone płytami z polskiego piaskowca, posadzka ułożona promieniście nawiązuje do górnej części bazyliki, a w swej wymowie ideowej – do promieni na obrazie Jezusa Miłosiernego, które są symbolem wszelkich łask. Uroczystego poświęcenia tej kaplicy, w setną rocznicę chrztu św. Siostry Faustyny, dokonał kard. Camillo Ruini, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. W tej kaplicy jest obraz Jezusa Miłosiernego, który peregrynował po wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej, diecezji tarnowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

Święta Siostra Faustyna należy do grona największych mistyków w historii Kościoła. Jezus nazwał ją sekretarką i szafarką Bożego miłosierdzia oraz powierzył jej prorocką misję niesienia światu orędzia Miłosierdzia. Uformowana przez Niego, wnosi do historii Kościoła także nową szkołę duchowości, która zakorzeniona jest w tajemnicy miłosierdzia Bożego. Charakteryzuje ją: poznawanie Boga w tajemnicy miłosierdzia i kontemplacja w codzienności oraz wypływająca stąd postawa zaufania wobec Boga i miłości miłosiernej wobec bliźnich. Obraz tej szkoły dopełniają takie rysy jak: umiłowanie Kościoła, Eucharystii i nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia. Także te elementy, występujące w innych szkołach duchowości, w szkole św. Siostry Faustyny mają charakterystyczny dla niej koloryt miłosierdzia.

Szkoła św. Faustyny jest głęboko ewangeliczna, bo odwołuje się do samych fundamentów chrześcijaństwa (postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich), a zarazem jest uniwersalna, bo przeznaczona i dostępna dla każdego człowieka bez względu na rodzaj powołania, uwarunkowania społeczne czy inne. W tej szkole kształtują swoje życie duchowe współcześni apostołowie Bożego Miłosierdzia, niosący światu dar orędzia o miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka.

 1. Główne wejście do Sanktuarium
 2. „Dom św. Siostry Faustyny”noclegi, muzeum
 3. Klasztor
 4. „Antoninek” stowarzyszenie „Faustinum”
 5. Kaplica Jezusa Miłosiernego i grobu św. Faustyny
 6. Oratorium – miejsce śmierci św. Faustyny
 7. Kaplica Męki Pańskiej
 8. Bazylika Bożego Miłosierdzia
 9. Kaplica św. Siostry Faustyny – włoska
 10. Kaplica Communio Sanctorum – węgierska
 11. Kaplica św. Andrzeja – grekokatolicka
 12. Kaplica Świętego Krzyża – niemiecka
 13. Kaplica Matki Boskiej Siedmiobolesnej – słowacka
 14. Kaplica Wieczystej Adoracji
 15. Wieża widokowa
 16. Cmentarz zakonny
 17. Dom św. Siostry Faustyny” – restauracja, pamiątki, prelekcje
 18. Dom duszpasterski – noclegi, restauracja
 19. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Siostry Faustyny
 20. Punkt informacyjny
 21. Pasaż handlowy – sklep wydawnictwa Misericordia
 22. Aula św. Jana Pawła II
 23. Parking – samochody osobowe
 24. Parking – autokary i samochody osobowe
 25. Toalety
 26. Most Miłosierdzia – przejście do Sanktuarium św. Jana Pawła II i na przystanek   tramwajowy.